Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση Αμπελώνα: Δυτική – Νοτιοδυτική

Υψόμετρο: 130m

Ασπρούδα Σερρών 100%

Βιολογικός λευκός ξηρός οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Βαλκανική δρύς 6 μήνες

10-12°C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες