Χώμα: Αμμοαργιλώδες με ασβέστιο

Έκθεση Αμπελώνα: Ανατολική

Υψόμετρο: 130m

Ασσύρτικο 100%

Βιολογικός λευκός ξηρός οίνος

Μη διαθέσιμο.

Ανοξείδωτη Δεξαμενή

8-10°C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες