Η Ιστορία Μας

Το Κτήμα Νεραντζή

ξεκινάει το 1988. Η οινοποίηση των σταφυλιών, σαν μια έκφραση πάθους και αγάπης για το κρασί, προήλθε από την επιθυμία μας να διασώσουμε την παράδοση και τον πολιτισμό που μας κληροδοτήθηκε από την οικογένεια. Όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη προσπάθεια και ευνοϊκό άνεμο, δημιουργήσαμε στην Πεντάπολη, ωραία κρασιά που διακρίνονται παγκόσμια.