Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση Αμπελώνα: Νοτιοανατολική

Υψόμετρο: 130m

Merlot – Syrah

Βιολογικός ερυθρός ξηρός
οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Ανοξείδωτη Δεξαμενή

16-18° C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες