Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση Αμπελώνα: Δυτική – Νοτιοδυτική

Υψόμετρο: 130m

60% Chardonnay

20% Ροδίτης

20% Uni blanc

Βιολογικός λευκός ξηρός οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Ανοξείδωτη Δεξαμενή

8-10°C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες