Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση αμπελώνα: Ανατολική

Υψόμετρο: 160m

Κοΐνιάρικο 100%

Βιολογικός ερυθρός ξηρός
οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Βαλκανική δρύς 24 μήνες

16-18° C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες