Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση Αμπελώνα: Δυτική – Νοτιοδυτική

Υψόμετρο: 130m

Μαλαγουζιά 40%

Ασύρτικο 30%

Aσπρούδα Σερρών 30%

Βιολογικός λευκός ξηρός οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Ανοξείδωτη Δεξαμενή / Ένα ποσοστό για 6 μήνες
Βαλκανική δρυς

8-10°C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες