Χώμα: Αμμοαργιλοπηλώδες

Έκθεση Αμπελώνα: Νοτιοανατολική

Υψόμετρο: 130m

Syrah 100%

Βιολογικός ερυθρός ξηρός
οίνος

Μη Διαθέσιμο.

Βαλκανική δρύς 24 μήνες

16-18° C

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
Σέρρες